پرش به محتوای انجمن

انجمن خانه هوشمند زیپاتو

انجمن رسمی و تخصصی خانه هوشمند زیپاتو در ایران

شما وارد سایت نشده اید. لطفاً وارد سایت شده و یا ثبت نام کنید.

سنترال هاستینگ - هاست لینوکس DDoS Protected

انجمن خانه هوشمند زیپاتو

راهکارهای زیپاتو

انجمن در این مجموعه با جزئیات موضوع, ارسال, آخرین ارسال

نورپردازی و روشنایی هوشمند

این بخش مربوط به بررسی تخصصی و ویژگی های نورپردازی و روشنایی هوشمند سیستم زیپاتو می باشد.

(درحال مشاهده: 4)

پرده،کرکره و سایبان هوشمند

این بخش مربوط به بررسی تخصصی و ویژگی های پرده،کرکره و سایبان هوشمند سیستم زیپاتو می باشد.

 • 0 موضوع
 • 0 ارسال
 • هرگز

امنیت هوشمند

این بخش مربوط به بررسی تخصصی و ویژگی های امنیت هوشمند سیستم زیپاتو می باشد.

 • 1 موضوع
 • 1 ارسال
 • آخرین ارسال: 1395-02-09 11:47:21 توسط محسن نظری

کنترل و دسترسی هوشمند

این بخش مربوط به بررسی تخصصی و ویژگی های کنترل و دسترسی هوشمند سیستم زیپاتو می باشد.

 • 0 موضوع
 • 0 ارسال
 • هرگز

سرمایش و گرمایش هوشمند

این بخش مربوط به بررسی تخصصی و ویژگی های سرمایش و گرمایش هوشمند سیستم زیپاتو می باشد.

 • 1 موضوع
 • 1 ارسال
 • آخرین ارسال: 1395-02-09 14:42:03 توسط محسن نظری

سیستم های صوتی و تصویری هوشمند

این بخش مربوط به بررسی تخصصی و ویژگی های سیستم های صوتی و تصویری هوشمند سیستم زیپاتو می باشد.

 • 0 موضوع
 • 0 ارسال
 • هرگز

سیستم آبیاری هوشمند

این بخش مربوط به بررسی تخصصی و ویژگی های سیستم آبیاری هوشمند سیستم زیپاتو می باشد.

 • 0 موضوع
 • 0 ارسال
 • هرگز

پنل مدیریت زیپاتو

انجمن در این مجموعه با جزئیات موضوع, ارسال, آخرین ارسال

پنل مدیریت زیپاتو

این بخش مربوط به بررسی تخصصی، ویژگی ها و آموزش پنل مدیریت سیستم زیپاتو می باشد.

 • 0 موضوع
 • 0 ارسال
 • هرگز

سناریو نویسی زیپاتو

این بخش مربوط به بررسی تخصصی، ویژگی ها و آموزش سناریو نویسی سیستم زیپاتو می باشد.

 • 0 موضوع
 • 0 ارسال
 • هرگز

برنامه نویسی / رول نویسی

این بخش مربوط به بررسی تخصصی، ویژگی ها و آموزش برنامه نویسی / رول نویسی سیستم زیپاتو می باشد.

 • 0 موضوع
 • 0 ارسال
 • هرگز

نرم افزار های موبایل

انجمن در این مجموعه با جزئیات موضوع, ارسال, آخرین ارسال

نسخه موبایل Android

این بخش مربوط به بررسی تخصصی و ویژگی ها و آموزش نرم افزار موبایل نسخه آندروید زیپاتو می باشد.

 • 0 موضوع
 • 0 ارسال
 • هرگز

نسخه موبایل iOS

این بخش مربوط به بررسی تخصصی و ویژگی ها و آموزش نرم افزار موبایل نسخه iOS زیپاتو می باشد.

 • 0 موضوع
 • 0 ارسال
 • هرگز

نسخه تبلت Android

این بخش مربوط به بررسی تخصصی و ویژگی ها و آموزش نرم افزار تبلت نسخه آندروید زیپاتو می باشد.

 • 0 موضوع
 • 0 ارسال
 • هرگز

پروتکل های زیپاتو

انجمن در این مجموعه با جزئیات موضوع, ارسال, آخرین ارسال

z-wave

این بخش مربوط به بررسی تخصصی و ویژگی های پرتوکل z-wave در سیستم خانه هوشمند زیپاتو می باشد.

Zigbee

این بخش مربوط به بررسی تخصصی و ویژگی های پرتوکل zigbee در سیستم خانه هوشمند زیپاتو می باشد.

 • 0 موضوع
 • 0 ارسال
 • هرگز

محصولات زیپاتو

انجمن در این مجموعه با جزئیات موضوع, ارسال, آخرین ارسال

کنترلر مرکزی زیپاتایل - Zipatile

این بخش مربوط به بررسی تخصصی، ویژگی ها و مشخصات فنی کنترلر مرکزی زیپاتایل زیپاتو می باشد.محصول جدید

کنترلر مرکزی زیپاباکس - Zipabox

این بخش مربوط به بررسی تخصصی، ویژگی ها و مشخصات فنی کنترلر مرکزی زیپاباکس می باشد.

 • 1 موضوع
 • 1 ارسال
 • آخرین ارسال: 1395-02-09 15:29:39 توسط محسن نظری

کنترلر مرکزی زیپا مینی - Zipamini

این بخش مربوط به بررسی تخصصی، ویژگی ها و مشخصات فنی کنترلر مرکزی زیپامینی می باشد.

(درحال مشاهده: 1)
 • 1 موضوع
 • 1 ارسال
 • آخرین ارسال: 1395-02-09 15:53:20 توسط محسن نظری

کنترلر تبلت "7 - Tablet

این بخش مربوط به بررسی تخصصی، ویژگی ها و مشخصات فنی کنترلر مرکزی تبلت ۷ اینچ می باشد.

ماژول افزایشی پشتیبان

این بخش مربوط به بررسی تخصصی، ویژگی ها و مشخصات فنی ماژول افزایشی پشتیبان می باشد.

 • 1 موضوع
 • 1 ارسال
 • آخرین ارسال: 1395-02-11 18:30:54 توسط محسن نظری

ماژول افزایشی امنیتی

این بخش مربوط به بررسی تخصصی، ویژگی ها و مشخصات فنی ماژول افزایشی امنیتی می باشد.

(درحال مشاهده: 1)
 • 1 موضوع
 • 1 ارسال
 • آخرین ارسال: 1395-02-11 18:36:36 توسط محسن نظری

ماژول افزایشی Zigbee

این بخش مربوط به بررسی تخصصی، ویژگی ها و مشخصات فنی ماژول افزایشی zigbee می باشد.

 • 1 موضوع
 • 1 ارسال
 • آخرین ارسال: 1395-02-11 18:42:49 توسط محسن نظری

ماژول افزایشی RF

این بخش مربوط به بررسی تخصصی، ویژگی ها و مشخصات فنی ماژول افزایشی 433Mhz می باشد.

 • 1 موضوع
 • 1 ارسال
 • آخرین ارسال: 1395-02-11 18:50:32 توسط محسن نظری

ماژول افزایشی KNX

این بخش مربوط به بررسی تخصصی، ویژگی ها و مشخصات فنی ماژول افزایشی KNX می باشد.

 • 1 موضوع
 • 1 ارسال
 • آخرین ارسال: 1395-02-11 19:02:10 توسط محسن نظری

ماژول افزایشی enOcean

این بخش مربوط به بررسی تخصصی، ویژگی ها و مشخصات فنی ماژول افزایشی enOcean می باشد.

(درحال مشاهده: 1)
 • 1 موضوع
 • 1 ارسال
 • آخرین ارسال: 1395-02-11 19:05:14 توسط محسن نظری

ماژول افزایشی سریال

این بخش مربوط به بررسی تخصصی، ویژگی ها و مشخصات فنی ماژول افزایشی سریال Serial می باشد.

 • 1 موضوع
 • 1 ارسال
 • آخرین ارسال: 1395-02-11 19:09:38 توسط محسن نظری

ماژول افزایشی Power

این بخش مربوط به بررسی تخصصی، ویژگی ها و مشخصات فنی ماژول افزایشی Power می باشد.

 • 1 موضوع
 • 1 ارسال
 • آخرین ارسال: 1395-02-11 18:58:12 توسط محسن نظری

ماژول افزایشی P1

این بخش مربوط به بررسی تخصصی، ویژگی ها و مشخصات فنی ماژول افزایشی P1 می باشد.

 • 1 موضوع
 • 1 ارسال
 • آخرین ارسال: 1395-02-11 19:13:47 توسط محسن نظری

مالتی سنسور Dou

این بخش مربوط به بررسی تخصصی، ویژگی ها و مشخصات فنی سنسور چندکاره Dou می باشد.

 • 1 موضوع
 • 1 ارسال
 • آخرین ارسال: 1395-02-13 20:56:30 توسط محسن نظری

سنسور سه کاره Trio

این بخش مربوط به بررسی تخصصی، ویژگی ها و مشخصات فنی سنسور سه کاره Trio می باشد.

 • 1 موضوع
 • 1 ارسال
 • آخرین ارسال: 1395-02-13 21:09:14 توسط محسن نظری

سنسور چهار کاره Quad

این بخش مربوط به بررسی تخصصی، ویژگی ها و مشخصات فنی سنسور چهار کاره Quad می باشد.

 • 1 موضوع
 • 1 ارسال
 • آخرین ارسال: 1395-02-13 21:14:44 توسط محسن نظری

سنسور درب و پنجره

این بخش مربوط به بررسی تخصصی، ویژگی ها و مشخصات فنی سنسور درب و پنجره می باشد.

 • 1 موضوع
 • 1 ارسال
 • آخرین ارسال: 1395-02-13 21:22:33 توسط محسن نظری

مالتی سنسور آب

این بخش مربوط به بررسی تخصصی، ویژگی ها و مشخصات فنی سنسور چند کاره آب می باشد.

 • 1 موضوع
 • 1 ارسال
 • آخرین ارسال: 1395-02-13 21:28:05 توسط محسن نظری

سنسور تشخیص دود

این بخش مربوط به بررسی تخصصی، ویژگی ها و مشخصات فنی سنسور تشخیص دود می باشد.

(درحال مشاهده: 2)
 • 1 موضوع
 • 1 ارسال
 • آخرین ارسال: 1395-02-13 21:33:14 توسط محسن نظری

ماژول دیمر و روشن/خاموش

این بخش مربوط به بررسی تخصصی، ویژگی ها و مشخصات فنی ماژول دیمر و روشن خاموش می باشد.

 • 1 موضوع
 • 1 ارسال
 • آخرین ارسال: 1395-02-13 21:41:29 توسط محسن نظری

ماژول روشن/خاموش دو پل

این بخش مربوط به بررسی تخصصی، ویژگی ها و مشخصات فنی ماژول روشن خاموش دو پل می باشد.

 • 1 موضوع
 • 1 ارسال
 • آخرین ارسال: 1395-02-13 21:45:18 توسط محسن نظری

ماژول کنترل پرده

ین بخش مربوط به بررسی تخصصی، ویژگی ها و مشخصات فنی ماژول کنترل پرده می باشد.

 • 1 موضوع
 • 1 ارسال
 • آخرین ارسال: 1395-02-13 21:48:35 توسط محسن نظری

در بازکن کارتی RFID

این بخش مربوط به بررسی تخصصی، ویژگی ها و مشخصات فنی دربازکن کارتی RFID می باشد.

 • 1 موضوع
 • 1 ارسال
 • آخرین ارسال: 1395-02-13 21:52:52 توسط محسن نظری

تگ جاسویچی در بازکن RFID

این بخش مربوط به بررسی تخصصی، ویژگی ها و مشخصات فنی تگ جاسوئیچی در بازکن RFID می باشد.

 • 1 موضوع
 • 1 ارسال
 • آخرین ارسال: 1395-02-13 22:05:17 توسط محسن نظری

آژیر خطر داخلی

این بخش مربوط به بررسی تخصصی، ویژگی ها و مشخصات فنی آژیر خطر داخلی می باشد.

 • 1 موضوع
 • 1 ارسال
 • آخرین ارسال: 1395-02-13 22:09:43 توسط محسن نظری

مودم 3G

در بخش مربوط به بررسی تخصصی، ویژگی ها و مشخصات فنی محصول مودم 3G زیپاتو می باشد.

 • 1 موضوع
 • 1 ارسال
 • آخرین ارسال: 1395-02-13 22:13:26 توسط محسن نظری

لامپ هوشمند RGBW

این بخش مربوط به بررسی تخصصی، ویژگی ها و مشخصات فنی لامپ هوشمند RGBW می باشد.

 • 1 موضوع
 • 1 ارسال
 • آخرین ارسال: 1395-02-13 22:17:49 توسط محسن نظری

ریموت کنترل 5

این بخش مربوط به بررسی تخصصی، ویژگی ها و مشخصات فنی ریموت کنترل 5 می باشد.

 • 1 موضوع
 • 1 ارسال
 • آخرین ارسال: 1395-02-13 22:29:46 توسط محسن نظری

کنترلر امواج IR

این بخش مربوط به بررسی تخصصی، ویژگی ها و مشخصات فنی کنترلر امواج IR می باشد.

 • 1 موضوع
 • 1 ارسال
 • آخرین ارسال: 1395-02-13 22:33:48 توسط محسن نظری

گیره آمپرسنج

این بخش مربوط به بررسی تخصصی، ویژگی ها و مشخصات فنی گیره آمپرسنج می باشد.

 • 1 موضوع
 • 1 ارسال
 • آخرین ارسال: 1395-02-13 22:37:02 توسط محسن نظری

محصولات برندهای دیگر

این بخش مربوط به محصولات دیگر برندها گه با سیستم خانه هوشمند زیپاتو سازگاری دارند می باشد

 • 0 موضوع
 • 0 ارسال
 • هرگز

خانه هوشمن زیپاتو

انجمن در این مجموعه با جزئیات موضوع, ارسال, آخرین ارسال

اطلاعات عمومی

پیشنهاد می شود برای کسب اطلاعات عمومی بیشتر به این بخش مراجعه کنید.

(درحال مشاهده: 4)

سوالات متداول

پیشنهاد می شود برای مطالعه سوالات متداول به این بخش مراجعه کنید.

(درحال مشاهده: 1)

ویژگی های سیستم

پیشنهاد می شود برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ویژگی های سیستم زیپاتو به این بخش مراجعه کنید.

 • 0 موضوع
 • 0 ارسال
 • هرگز

گفتوگوی آزاد

در این بخش میتوانید به صورت آزاد به مباحث تخصصی پبردازید.

 • 0 موضوع
 • 0 ارسال
 • هرگز

آمار انجمن

آمار انجمن

 • مجموع اعضای ثبت نام شده: 0
 • جدیدترین عضو:
 • مجموع تعداد موضوع ها: 0
 • مجموع تعداد ارسال ها: 0

افراد آنلاین: 13 مهمان و 0 عضو

 • تعداد بازدیدها : , بازدید کننده :
 • بیشترین بازدیدکننده 117, نفر در تاریخ 1396-06-02 ساعت 10:43