1

موضوع: ماژول افزایشی ZigBee

PunBB bbcode test

ماژول افزایشی ZigBee

ماژول افزایشی ZigBee، زیپاباکس را قادر می سازد تا با تمامی دستگاه های مبتنی بر  ZigBee  متصل شده و آن ها درون یک شبکه اتوماسیون خانگی واحد یکپارچه سازند . از آن جایی که گستره وسیعی از انرژی سنج ها از zigbee پشتیبانی می کنند، اضافه شدن این ماژول به  بسیاری از کاربران، شرکت ها و خدمات رفاهی کمک می کند تا بتوانند دستگاه های انرژی سنج را با زیپاباکس یکپارچه سازند. این ماژول دارای یک درگاه اضافی برای اتصال سایر ماژول های افزایشی به زیپاباکس می باشد.
با اضافه نمودن قابلیت شبکه ی ZigBee  به زیپاباکس،کاربر می تواند به هر دستگاه سازگار با ZigBee  متصل شده و تمامی آن هارا با دستگاه های موجوددر شبکه بدون در نظر گرفتن پروتکل آن ترکیب کند.


ویژگی های محصول

ویژکی ها

  • سازگاری با ZigBee

  • ارتباطات دو طرفه 

  • قابلیت کنترل تا 65535 دستگاه

کاربرد
ماژول ZigBee به طور کلی توسط کاربران حرفه ای استفاده می شود تا حق انتخاب بیشتری بین دستگاه ها داشته باشند و تعداد دستگاه های قابل کنترل توسط زیپاباکس را افزایش دهند.

مزایا

  • اضافه نمودن قابلیت ZigBee Home Automation   به زیپاتو

  • امکان اضافه کردن بیش از 65335  دستگاه   

  • عدم نیاز به تکرار دهنده ی سیگنال به خاطر توپولوژی مش بندی شبکه

  • ارتباط دوطرفه، دستگاه ها می توانند وضعیت را گزارش دهند

مثبت منفی