1

موضوع: ماژول 433MHz

PunBB bbcode test

ماژول 433MHz

معروف ترین دستگاه های اتوماسیون بر پایه فرکانس  433MHz را با  Z-wave , ZigBee  , KNX  و یا سایر دستگاه های معروف اتوماسیون متصل نمایید.
محدوده طیف 433Mhz به طور کلی برای بسیاری از دستگاه های بی سیم و کم هزینه مورد استفاده قرار میگیرد.این پروتکل ها در بسیاری از رنج های محصولات امنیتی و اتوماسیون معروف در جهان بکار گرفته شده اند. برد بالا و پایداری بالا، سبب گریده تا این محصولات برای کاربردهای اتوماسیون و امنیتی با کمترین هزینه و در جایی که نیازی به ارتباط دوطرفه نباشد، انتخابی عالی باشند.هرچند تنوع وسیعی از پروتکل های مختلف در دنیا میباشد ولی بدون یک کنترلر مناسب، کنار هم قرار دادن این پروتکل ها امکان پذیر نیست.
با استفاده از ماژول افزایشی 433MHz شما قادر خواهید بود اکثر پروتکل های معروف بر پایه 433MHz را به یکدیگر متصل نموده و همچنین آن ها را به شبکه ای متشکل از دستگاه های Z-wave, KNX , Zigbee  نیز متصل نمایید.
این ویژگی به نصب کننده ها و صاحب خانه ها این امکان را میدهد تا در هزینه های خود بسیار صرفه حویی نمایند که اکنون به عنوان ویژگی مهمی در اتوماسیون خانگی میباشد.

ویژگی های محصول

ویژکی ها

  • دریافت و کدگشایی سیگنال های سنسورهای 433MHz از معروف ترین پروتکل ها

  • کد دهی و انتقال سیگنال های عملگرهای 433Mhz برای بسیاری از پروتکل های معروف 

  • سازگاری با : Nexa, CoCO, Chacon, Somfy RTS, X10, Oregon Scientific, LightWaveRF, Vision

  • قابلیت بروز رسانی خودکار Firmware

کاربرد
ماژول 433MHz برای اتصال زیپاباکس به دستگاه هایی که دارای ارتباطات بر پایه محدود طیف رادیویی 433MHz می باشند بکار میرود.

مزایا

  • اضافه نمودن قابلیت اتصال زیپاباکس به دستگاه های با محدوده طیف رادیویی 433MHz

  • ارتباط RS232

مثبت منفی