1

موضوع: ماژول افزایشی enOcean

PunBB bbcode test

ماژول enocean

زیپا باکس خود را ارتقا دهید تا از محصولات انرژی محور  EnOcean پشتیبانی کند.
این ماژول به شیار افزایشی زیپا باکس اضافه می گردد تا از استاندارد بیسیم EnOcean پشتیبانی کند.
سیگنال هی رادیویی EnOcean  از فاصله ی حدود 100 feet در داخل فضا خانه قابل دریافت می باشد.
این ماژول دارای شیار اضافی می باشد تا بتوان ماژول های افزایشی دیگر را نیز با آن به کنترلر زیپا باکس متصل نمود.


ویژگی های محصول

ویژکی ها

  • دریافت و رمز گشایی سیگنال های سنسورهای  EnOcean 

  • کد دهی و انتقال سیگنال های  عملگرهای EnOcean   

  • به روز رسانی خودکار سخت افزار

کاربرد
ماژول EnOcean  برای اتصال زیپاباکس به دستگاه هایی که با فرکانس رادیویی EnOcean  کار می کند استفاده می شود

مزایا

  • اضافه نمودن دستگاه هایی با فرکانس رادیویی EnOcean  به زیپا باکس

مثبت منفی