1

موضوع: ماژول افزایشی p1

PunBB bbcode test

ماژول p1

معروفترین دستگاه های اندازه گیری برق خانگی را به زیپاتو متصل نمایید.
مصرف انرژی در منزل را در هر لحظه و از هر کجا مشاهده و کنترل نمایید.
این ماژول دارای تنظیمات ساده می باشد و به آسانی می توان آن را استفاده کرد.

ویژگی های محصول

ویژکی ها

  • دریافت مقادیر از دستگاه های اندازه گیری مصرف برق

کاربرد
ماژول p1 زیپاتو برای اتصال زیپا باکس به دستگاه های اندازه گیری مصرف برق خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.

مزایا

  • اضافه نمودن قابلیت اتصال زیپا باکس و دستگاه های اندازه گیر مصرف برق به یکدیگر.

  • شما قادر خواهید بود تا مصرف برق خانه را از هرمکان  و در هر زمان مشاهده و کنترل نمایید.

مثبت منفی