1

موضوع: ماژول دیمر و روشن/خاموش

PunBB bbcode test

ماژول دیمر و روشن/خاموش زیپاتو

ماژول کلید تک پل با جریان ماکزیمم 11A یک کلید بی سیم ایمن بر پایه ی تکنولوژی z-wave plus می باشد.
دستگاه های z-wave plus که لوگوی  z-wave plus بر روی آن ها قرار دارد، بدون در نظر گرفتن سازنده ی آن میتوانند به روی شبکه ی z-wave سایر سازندگان نیز استفاده گردد. کنترل از راه دور و روشن خاموش کردن جریان برق متصل به دستگاه با کنترلر های بی سیم سایر سازندگان نیز امکان پذیر می باشد.

هر کلید به نحوی طراحی شده است تا به عنوان یک تکرار کننده عمل نماید. تکرار کننده ها فرکانس های رادیویی را دوباره انتقال می دهند تا از طریق مسیر یابی سیگنال ها پیرامون موانع و نقاط مرده ی رادیویی، از دریافت سیگنال توسط مقصد مورد نظر آن اطمینان حاصل گردد.

به دلیل آنکه ماژول کوچک کلید تک پل 11A دستورات طبقه بندی شده ی امنیتی را پشتیبانی می کند می تواند با کنترلر های مطمئن تنظیم گردد.
عملکرد و دستورات طبقه بندی شده  دستگاه در زمانی که به عنوان یک دستگاه امن یا غیر ایمن به سیستم اضافه گردد یکسان می باشد.

ویژگی های محصول

ویژکی ها

  • ماژول کوچک کلیدتک پل با ماکزیموم جریان 11A قادر به تشخیص ولتاژ بالا و جریانات اضافی در مدار (12A با جریان مقاومتی) از لامپ ها و وسایل الکتریکی متصل به آن می باشد.در زمان تشخیص حالت اضافه بار، سوئیچ غیر فعال شده و دکمه ی روشن/ خاموش آن قفل می شود که چراغ  LED شروع به چشمک زدن می کند. هر چند با خارج کردن کلید از مدار و دوباره وصل نمودن آن، وضعیت اضافه بار ریست شده و کلید در شرایط عادی دوباره شروع به کار می کند.

مثبت منفی