1

موضوع: ماژول روشن/خاموش دو پل

PunBB bbcode test

ماژول روشن/خاموش دو پل زیپاتو

ماژول کوچک کلید دوپل به عنوان یک فرستنده و گیرنده  z-wave plus کاملاً سازگار با هر شبکه ی z-wave میباشد. طراحی ابعاد آن به  اندازه بسیار کوچک به ماژول اجازه میدهد تا به آسانی در پشت جعبه ی دیواری کلید پنهان شود که برای دکور خانه نیز مناسب میباشد. کاربردهای بسیاری برای این ماژول میباشد تا جریان برق AC را روشن خاموش کند، که یکی از اصلی ترین کاربردهای آن کنترل روشنایی میباشد. تکنولوژی جدید کالبیراسیون رله های هوشمند امکان کاهش جریان ناشی ازبار الکتریکی را فراهم کرده و به ماژول این امکان را میدهد تا با بسیاری از انواع چراغ ها مانند چراغ های فلورنست، LED و رشته ای به طور کامل کار کند.


ویژگی های محصول

ویژکی ها

  • ماژول کوچک کلید دوپل قادر به تشخیص ولتاژ بالا و جریانات اضافی در مدار (جریان 7.5 A) برای چراغ یا دستگاه الکتریکی متصل به آن میباشد. در زمان تشخیص وضعیت اضافه بار، ماژول غیر فعال شده و کلید روشن خاموش آن قفل می شود و چراغ LED شروع به چشمک زدن میکند ،هر چند با خارج کردن کلید از مدار و اتصال دوباره آن، وضعیت اضافه بار در آن ریست شده و کلید در شرایط عادی شروع به کار می کند.

مثبت منفی