1

موضوع: تگ جاسویچی در بازکن RFID

PunBB bbcode test

تگ جاسویچی در بازکن RFID زیپاتو

یک کلید برای RFID خوان زیپاتو می باشد که به کاربران مشخص اجازه ی دسترسی سریع به فعال/غیر فعال کردن سیستم امنیتی زیپاتو را می دهد.


ویژگی های محصول

ویژکی ها

  • قابلیت تحریک RFID خوان زیپاتو

  • پشتیبانی از پروتکل بی سیم z-wave

مثبت منفی