1

موضوع: گیره آمپرسنج

PunBB bbcode test

گیره آمپرسنج  زیپاتو

تراسفورماتور جریان(AMPCLAMP 35)  برای بازبینی مصرف برق و کاربردهای اتوماسیون به کار میرود.این محصول دارای اندازه گیری مصرف انرژی محرکه و تخصیص هزینه مصرفی  تجزیه و تحلیل اوج جریان وارده میباشد. استفاده از این تراسفورماتورها بسیار آسان است و طراحی جمع و جور آن سبب نصب راحت برای کاربردهای اندازه گیری میشود. این محصول برای سیستم های اندازه گیری توزیعی بسیار مناسب بوده و می تواند در سیستم های موجود و بدون نیاز به قطع تجهیزات و قطع و وصل سیم ها مورد استفاده گیرد.


ویژگی های محصول

قابلیت ها

  • فنر و ترمینال های خروجی نایلون، ، قفل لولایی ایمن، ساختار تک لمسی سبب نصب آسان در هر تجهیزات موجود نظیر تابلوهای برق میباشد.

  • قاب پلاستیکی عایق مطابق با VL94-VO و UL/EN61010-1

مزایا

  • اندازه گیری انرژی هدر رفته 

  • اندازه گیری توان مصرفی

  • بازبینی کیفیت جریان   

  • سیتم اندازه گیری توزیعی

مثبت منفی